"Die Turm-Kapelle"

Hoofdcategorie: ROOT Categorie: Geschiedenis
Laatst bijgewerkt: 13 december 2015 Publicatiedatum

Samen met Ton Spoor ging hij lobbyen.

Er werden al snel muzikanten bereid gevonden om het idee mede te realiseren. Een clubhuis was snel gevonden bij toen de tijd geheten Café "Modern", in het jaar 1985.

In dat jaar zijn ze van start gegaan met veel enthousiaste supporters.

Zij kregen steun van Willy van der Heijden (Kastelein van Café "Modern"), van Richard Vink (sponsor van het instrumentarium) en vele andere supporters.

De volgende stap was natuurlijk een naam bedenken, deze werd ook snel gevonden.

Het werd "Die Turm-Kapelle" (bedenker was Hubert van Riel).

Gegevens: Ad Tolk